Lavasuutarit Oy
Etusivu
Yhteystiedot
Lavamyynti
Lavaostot
Korjaus
Kuljetus
Hake
Yritys

FI-2002 KUORMALAVAJÄRJESTELMÄ

FIN-KUORMALAVAN KELPOISUUSMÄÄRITELMÄ

 
SOVELTAMISALA
Tätä määritelmää käytetään vain FIN-kuormalavan, SFS 3651 ja sen myöhemmin korvaavan CEN- standardin mukaisten kuormalavojen kunnon määrittelyyn, FI-2002 kuormalavajärjestelmässä.
 
KUORMALAVAN KUNNON MÄÄRITTELY
Kuormalavan kunto tarkastetaan silmämääräisesti lavaa käyttöönotettaessa, lähetettäessä tai vastaanotettaessa. Kunto todetaan tarkastamalla kuormattujen lavojen tai pinossa olevien lavojen pitkien ja lyhyiden sivujen ulkopinnat.
 
Tämä toteamistapa vastaa tilannetta, jossa lava on kuormattuna lattiaa vasten.
 
KÄYTTÖKELPOINEN KUORMALAVA
Kuormalava on FI-2002 kuormalavajärjestelmässä käyttökelpoinen, jos se täyttää seuraavat ehdot:
 
tunnusmerkit ovat olemassa ja niistä on todettavissa, että lava on valmistettu ja korjattu standardin mukaisesti
kaikki välituet ovat paikoillaan ja ehyet.
kaikki laudat ovat paikoillaan ja ehyet.
lava ei ole kohtuuttoman likainen
Lava ei ole käyttökelpoinen, jos se on kohtuuttoman likainen, voimakkaan hajuinen tai liian märkä.
 
KORJAUSKELPOINEN KUORMALAVA
Kuormalava on korjauskelpoinen kun :
 
Lavan tunnusmerkit ovat tallella ja niistä voi todeta, että lava on valmistettu ja korjattu standardin mukaisesti.
Kaikki poikkilaudat ovat ehyet ja lavan muut osat ovat niihin kiinnitettävissä
Korjauskelpoisesta kuormalavasta saa puuttua korkeintaan kaksi kulma- tai välitukea, tai kolme jalka- tai kansilautaa.
KORJAUSKELVOTON KUORMALAVA
 
Lavan jäljellä olevista merkinnöistä ei voi tunnistaa lavaa standardin mukaisesti valmistetuksi tai korjatuksi.
Kuormalava on korjauskelvoton, jos sen korjaamiseksi standardin-mukaiseksi pitää uusia yhteensä enemmän kuin kaksi kulma- tai välitukea, tai yhteensä enemmän kuin kolme jalka- tai kansilautaa
Jos yksikin poikkilauta on poikki tai vioittunut niin, ettei siihen voi kiinnittää muita lavan osia.
Jos lava on kohtuuttoman likainen
Korjauskelvoton lava jää sen vahingoksi, jonka hallussa korjauskelvottomuus todetaan, ellei hän voi osoittaa, että lavan edellinen toimittaja on lähettänyt rikkinäisen lavan. Vastaanottajan on reklamoitava asiasta tiekuljetussopimus- lain 40a pykälän mukaan.finlava.jpg