Lavasuutarit Oy
Etusivu
Yhteystiedot
Lavamyynti
Lavaostot
Korjaus
Kuljetus
Hake
Yritys

Fi-2002 Puupakkausjärjestelmä                             

Suomen Kaupan Liitto ry (SK), Elinkeinoelämän Keskusliitto ry (EK), sekä Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry suosittelevat FI-2002 puupakkausjärjestelmän käyttöä sekä tämän toteamista kaikissa niissä kauppasopimuksissa ja kauppaehdoissa, joissa järjestelmän mukaisten puupakkausten käyttö tulee kysymykseen.

Järjestelmän päämäärät
Järjestelmällä pyritään puupakkausten tehokkaaseen ja sujuvaan käyttöön sekä taloudelliseen ja tasapuoliseen toimintaan. Järjestelmässä voidaan käsitellä erilaisia puupakkaustyyppejä. Järjestelmä palvelee kaikkia halukkaita puupakkausten käyttäjiä. Järjestelmä mukautuu ympäristölainsäädännön asettamien vaatimusten täyttämiseen, esimerkiksi tilastointi ja tiedottaminen.

Järjestelmän säännöt
FI-2002 puupakkausjärjestelmän säännöt korvaavat FI-2002 1.5.2002 alkaen voimaan astuneet säännöt.

www.puupakkauskierrätys.fiIMG_4730.jpg